dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Quan hệ cổ đông

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:49
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 Attachments: CV54.2014.pdf[ ]49 Kb ...
READ_MORE
Tờ trình

Tờ trình

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:48
Về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Attachments: CV53.2014.pdf[ ]35 Kb ...
READ_MORE
Tờ trình

Tờ trình

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:47
Về việc: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. Attachments: CV52.2014.pdf[ ]30 Kb ...
READ_MORE
Tờ trình

Tờ trình

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:46
Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2013 Attachments: CV51.2014.pdf[ ]46 Kb ...
READ_MORE
Tờ trình

Tờ trình

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:45
Về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014 Attachments: CV50.2014.pdf[ ]72 Kb ...
READ_MORE
Tờ trình

Tờ trình

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:44
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Attachments: CV49.2014.pdf[ ]24 Kb ...
READ_MORE
Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Được viết ngày Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:43
Hoạt động kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 Attachments: CV47.pdf[ ]182 Kb ...
READ_MORE

Chuyên mục phụ

HÌNH ẢNH

  • ks-1.JPG
  • ks-2.JPG
  • ks-3.JPG
  • ks-4.JPG
  • ks-5.JPG
  • ks-6.JPG
  • ks-7.JPG
  • ks-8.JPG
  • ks-9-1.JPG
  • ks-9.JPG

Hỗ trợ trực tuyến

VPGD: Số 69, đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài ), quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Nhà máy: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Tel: 0462 938 333, (043)767 6542
Fax: 0437676525